Testside

Opplever du at livet går deg imot og du kunne trengt noen å snakke med? Da kan det være klokt å søke hjelp – grunnen til å ta kontakt kan være så mangt:

 • Lav selvfølelse
 • Prestasjonsangst
 • Spiseforstyrrelser
 • Uro og søvnproblemer
 • Generell slitenhet
 • Beslutningsvegring og valg
 • Utfordrende parforhold
 • Samlivsbrudd
 • Sorg etter å ha mistet noen
 • Utbrenthet – du har «møtt veggen»
 • Nedstemthet
 • Stress og utfordringer i jobbsituasjon

Jeg tilbyr deg et rom der du kan være den du er, med hele deg, der vi sammen utforsker det du kommer med. Jeg bruker eksempler og øvelser som kan bidra til økt innsikt og sammen sorterer vi hva som er hva – både tanker og følelser. Min erfaring er at endring skjer når vi aksepterer det som er – fullt og helt.