Hva er gestaltterapi?

Gestaltterapi er prosessorientert samtaleterapi der terapeuten er oppmerksom på hele mennesket, både tanker, følelser og kroppslige uttrykk. Gestalt er tysk og kan oversettes med «et meningsfullt hele». Å gestalte kan bety å gi form eller fasong til noe, eller ganske enkelt gjøre det utydelige tydelig.

Grunnleggende i gestaltterapi er at vi selv er ansvarlig for våre valg og handlinger, innenfor de begrensninger omgivelsene gir. Ved å bli bevisst egne følelser, reaksjoner og handlinger kan vi tydeligere se oss selv og våre valgmuligheter. Økt erkjennelse skjer i øyeblikket, i situasjoner der klient og terapeut møtes. Et av de viktigste redskapene er terapeuten selv, som ikke er objektiv eller nøytral, men møter klienten i en jeg-du-relasjon.

Gestaltterapi er en av de mest utbredte psykoterapeutiske retninger i dag, og egner seg både for individual-, par- og gruppeterapi, coaching og undervisning. Den ble grunnlagt i USA på 50-tallet og bygger bl.a. på gestaltpsykologiske teorier og eksistensiell-fenomenologisk filosofi.

Copyright Bjørn Emil Borgen