Gestaltterapi – Prosessveiledning – Samtale


Jeg er opptatt av livets små og store valg, både personlige og profesjonelle – hva er det som får oss til å velge slik vi gjør? Hvordan påvirkes valgene våre av omgivelsene og av fortiden vår? Hva gjør du når du står fast og ikke ser noen utvei?

Jeg har fokus på helheten; at våre tanker, følelser og handlinger henger sammen med hva vi møter i hverdagens omgivelser, men også hva vi har opplevd tidligere i livet. Å bli klar over hvordan vi kommuniserer med hverandre, både med og uten ord, er en kilde til ny innsikt og mulighet for endring.

Som terapeut og veileder vil jeg både utfordre og støtte deg der du er, på den veien du ønsker å gå. Jeg legger vekt på å skape en trygg relasjon der vi sammen kan oppdage og utforske sammenhenger og muligheter du ikke så lett ser alene. Jeg er opptatt av å tydeliggjøre det som er, her og nå, gjennom aktiv tilstedeværelse og dialog.

 ”Change occurs when one becomes what one is and not when one tries to become what one is not”. Beisser 1994