Publikasjoner

Borgen K. (2014). Konfluens - kvelende eller helende? Norsk Gestalttidsskrift (11)2, 58-67

Borgen K. (2013). Gammal dritt!!! Kreativ tilpasning og arbeid med klienter utsatt for langvarig traume. Norsk Gestalttidsskrift (10)2, 56-66.

Kurs

"Konfluens – helende eller kvelende?" - Å benytte konfluens hensiktsmessig i den terapeutiske relasjon.

Jeg holder workshop på Psykoterapikonferansen 20. – 21. oktober 2017. For mer informasjon og påmelding klikk her.

Friskere nå: I samarbeid med SPISFO - Spiseforstyrrelsesforeningen

Målgruppen for kurset: de som er på vei ut av spiseforstyrrelsen og er på leting etter verktøy for å takle utfordringer du står overfor i hverdagen.
Temaer: å ta valg, å kjenne egen behov og håndtering av motstridende følelser.