Publikasjoner

Borgen K. (2021). Terapeut under koronapandemien. gestaltterapeuten.no

Borgen K. (2020). Terapeutåret 2020. Årbok, Norsk gestaltterapeutforening (1), 5-9. 

Borgen K. (2014). Å tåle å bli tålt... Kvinnekraft (28)3, 14.

Borgen K. (2014). Konfluens - kvelende eller helende? Norsk Gestalttidsskrift (11)2, 58-67.

Borgen K. (2013). Gammal dritt!!! Kreativ tilpasning og arbeid med klienter utsatt for langvarig traume. Norsk Gestalttidsskrift (10)2, 56-66.

Kurs

Gruppeterapi for studenter ved NGI. Sammen med Nora Astrup Dahm holder jeg terapigrupper i vår- og høstsemesteret for studenter ved NGI. Høsten 2022 holder vi dag-gruppe på torsdager kl 12-15, oppstart 29. september og kveldsgruppe på mandager kl 17.30-20.30, oppstart 10. oktober. Mer info her: Gruppeterapi for studenter ved NGI_2022.

 

"Konfluens – helende eller kvelende?" - Å benytte konfluens hensiktsmessig i den terapeutiske relasjon.

Workshop på Psykoterapikonferansen 20. – 21. oktober 2017.

 

Friskere nå: I samarbeid med SPISFO - Spiseforstyrrelsesforeningen

Målgruppen for kurset: de som er på vei ut av spiseforstyrrelsen og er på leting etter verktøy for å takle utfordringer du står overfor i hverdagen.
Temaer: å ta valg, å kjenne egen behov og håndtering av motstridende følelser.