Skriveveiledning


Å skrive kan være en ensom aktivitet og behov for skriveveiledning kan oppstå av ulike grunner.

Ofte er den siste 5% av et prosjekt aller mest krevende – da er hovedarbeidet utført, funnene dine er presentert og motivasjonen for å gå videre med nye prosjekter og oppgaver er stor… MEN, uten at du kommer i mål blir det ingen MSc eller PhD-tittel, og jobbmulighetene færre.

Jeg tilbyr veiledning i alle typer skriveprosesser. Jeg har lang erfaring i vitenskapelig veiledning inklusiv masteroppgaver og PhD-avhandlinger og har hovedfokus på ferdigstillelsen – hva trenger du for å komme i mål?

Ta kontakt, så lager vi sammen en plan for deg og ditt skriveprosjekt.

Du sitter fast i en skriveprosess – du forkaster utkast om og om igjen…

Du får ikke avsluttet -artikkelen/boken/rapporten blir bare liggende…

Du har skrivesperre – kommer ingen vei…

Doktorgraden er en tung bør – du skulle ha levert, men det vil seg ikke og pengene er for lengst slutt…