Skriveveiledning

Du sitter fast i en skriveprosess - du forkaster utkast om og om igjen...

Du får ikke avsluttet -artikkelen/boken/rapporten blir bare liggende...

Du har skrivesperre - får ingenting ned på papiret...

Doktorgraden er en tung bør - du skulle ha levert, men det vil seg ikke og pengene er for lengst slutt...