Om meg

Katrine Borgen
Gestaltpsykoterapeut MNGF
Dr.med.vet.

Jeg er utdannet Gestaltterapeut MNGF fra Norsk Gestaltinstitutt Høyskole i Oslo. Jeg har gjennom mange år jobbet med egen personlig utviklingsprosess og har Gestalterfaring siden 2002; som klient, workshopdeltager, student, kursholder og terapeut i egen praksis. Våren 2015 fullførte jeg en toåring spesialiseringen innen bevegelses- og kroppsrelatert pyskoterapi hos Ruella Frank i New York. 

Fra tidligere har jeg veterinærmedisinsk embetseksamen og doktorgrad. Jeg har mange års erfaring innen forskning, veiledning og undervisning, beredskap og krisehåndtering, både nasjonalt og internasjonalt innen folkehelsefeltet.

Min akademiske karriere har gitt meg mange muligheter og utfordringer, men jeg har også opplevd medaljens bakside ved det å ha høye ambisjoner og stille store krav til egne prestasjoner.

Jeg vet hvor viktig det er å ha en samtalepartner som lytter, forstår og motiverer, og som bidrar med å sette ting i perspektiv. Gjennom terapi har jeg selv opplevd hvordan det er å dele vanskeligheter som virker uoverkommelig for meg alene, kan hjelpe meg på veien videre, og at problemer kan endres til muligheter…