Hva kan jeg tilby deg?

Opplever du at livet går deg imot og du kunne trengt noen å snakke med? Da kan det være klokt å søke hjelp – grunnen til å ta kontakt kan være så mangt:

 • Lav selvfølelse
 • Prestasjonsangst
 • Spiseforstyrrelser
 • Uro og søvnproblemer
 • Generell slitenhet
 • Beslutningsvegring og valg
 • Utfordrende parforhold
 • Samlivsbrudd
 • Sorg etter å ha mistet noen
 • Utbrenthet – du har «møtt veggen»
 • Nedstemthet
 • Stress og utfordringer i jobbsituasjon

Jeg tilbyr deg et rom der du kan være den du er, med hele deg, der vi sammen utforsker det du kommer med. Jeg bruker eksempler og øvelser som kan bidra til økt innsikt og sammen sorterer vi hva som er hva – både tanker og følelser. Min erfaring er at endring skjer når vi aksepterer det som er – fullt og helt.

Individuell Terapi
Parterapi
Skriveveiledning

Hva er gestaltterapi?

Gestaltterapi er prosessorientert samtaleterapi der terapeuten er oppmerksom på hele mennesket, både tanker, følelser og kroppslige uttrykk. Gestalt er tysk og kan oversettes med «et meningsfullt hele». Å gestalte kan bety å gi form eller fasong til noe, eller ganske enkelt gjøre det utydelige tydelig.

Grunnleggende i gestaltterapi er at vi selv er ansvarlig for våre valg og handlinger, innenfor de begrensninger omgivelsene gir. Ved å bli bevisst egne følelser, reaksjoner og handlinger kan vi tydeligere se oss selv og våre valgmuligheter. Økt erkjennelse skjer i øyeblikket, i situasjoner der klient og terapeut møtes. Et av de viktigste redskapene er terapeuten selv, som ikke er objektiv eller nøytral, men møter klienten i en jeg-du-relasjon.

Gestaltterapi er en av de mest utbredte psykoterapeutiske retninger i dag, og egner seg både for individual-, par- og gruppeterapi, coaching og undervisning. Den ble grunnlagt i USA på 50-tallet og bygger bl.a. på gestaltpsykologiske teorier og eksistensiell-fenomenologisk filosofi.